DALEKO OD RZYMU, BLISKO BOGA

ŚWIADECTWA 50 NAWRÓCONYCH KATOLICKICH KAPŁANÓW
Richard Bennet

Ta książka zawiera poruszające świadectwa pięćdziesięciu księży, którzy znaleźli drogę, dzięki łasce Boga, z labiryntu rzymsko-katolickiej teologii do praktykowania życie w świetle ewangelii Chrystusa. Nie jest to jednak dzieło ściśle polemiczne, ani też jego znaczenie nie ogranicza się do toczących się kontrowersji między Rzymem a kościołami reformacji. Miłość i troska dawnych kapłanów dla tych, których pozostawili, oraz ich żarliwe pragnienie, aby oni również doświadczyli radości i pokoju zbawienia w Chrystusie, są widoczne w całym tekście.

Większe znaczenie opisywanych doświadczeń będzie odczuwane także w wielu kontekstach odległych od katolicyzmu, gdzie ludzka duma i domniemanie wzniosły rywalizujące źródła władzy między ludźmi a Słowem Bożym, tak zaciemniając drogę zbawienia jedynie dzięki łasce, przez samą wiarę i tylko w Chrystusie.

Pięćdziesiąt lat w Kościele rzymskim

Charles Chiniquy

Książka “Pięćdziesiąt lat w Kościele rzymskim” jest pełnym, zaskakującym niezwykłą wprost szczegółowością, a przy tym wprost niezwykle interesującym opisem jego życiowej drogi do czasu opuszczenia Kościoła rzymskokatolickiego.

Choć w naszym kraju niewielu o nim słyszało, ów Kanadyjczyk w XIX wieku był jednym z najbardziej znanych duchownych katolickich w Ameryce Północnej. Był “kaznodzieją przebudzeniowym” w łonie Kościoła katolickiego – z ogromną skutecznością nawoływał do abstynencji. Był jednak przede wszystkim człowiekiem, który nad wszystko inne umiłował Słowo Boże.